Orientering til medlemmer om behandling af persondata

Holbæk Skiklub registrerer og opbevarer persondata på medlemmerne. 
 
Følgende data registreres: 
 Navn 
 Adresse 
 Mailadresse 
 Telefonnummer 
 Fødselsdato
 I nødvendigt omfang registreres børneattester
 
Formålet er, at kunne udsende informationer til medlemmerne samt opkræve kontingent. Derudover kan de registrerede data benyttes som dokumentation for medlemstal over for relevante partnere. 
 
Data opbevares, så de kun er tilgængelige for kassereren - og kun så længe, en person er medlem af foreningen. Ved udmeldelse slettes data. 
Data er beskyttet af password på PC.
 
Datadeling 
Data deles kun med andre, hvis der forinden er indgået en databehandleraftale med den pågældende part. Datadeling i form af medlemsliste kan efter anmodning og efter bestyrelsens godkendelse ske med (men ikke begrænset til) f.eks.: 
Nets , standard aftale indgået med Nets ang. betalingsservice
Kommune 
Andre relevante myndigheder 
Ansøgte fonde 
Data sælges ikke til tredjepart. 

Databrud
Ved evt. brud på datasikkerhed tages følgende beredskabsplan straks i anvendelse i prioriteret rækkefølge: 
Databrud stoppes 
Orientering af parter - herunder omfang (hvilke data) samt evt. tiltag for at få data tilbage/slettet 
Berørte personer orienteres 
Datatilsynet orienteres 
Grundig undersøgelse af, hvordan databruddet kunne opstå samt evt. tiltag for at forhindre gentagelser 
 
Medlemmernes rettigheder 
Det er altid muligt for et medlem at få udleveret de data, der er registreret om vedkommende 
Det er altid muligt at kræve faktuelt forkerte data rettet 
Det er fra foreningens side et krav, at de ovennævnte data kan registreres 
Formanden kan altid kontaktes på dyredoktor@waoomail.dk, 
hvis du har brug for yderligere oplysninger 
24.05.2018