Velkommen til Holbæk Skiklub

Skriv en tekst her

Sponsorer

Indlæg til siden!

Skriv en tekst her

Medlemmer der ønsker billeder og/eller indlæg på hjemmesiden kan sende dette på e-mail til formanden: dyredoktor@waoomail.dk  

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail når siden opdateres

Klik her, for at tilmelde dig!

+18
+21°
+
Holbæk
Tirsdag, 14
Onsdag   +23° +11°
Torsdag   +21° +12°
Fredag   +23° +15°
Lørdag   +25° +15°
Søndag   +28° +17°
Mandag   +23° +
1 kommentar(er)

Interesseret - skriv her!

Vis kommentarer

Kontakt til Klubben

kan ske pr mail til formanden:

dyredoktor@waoomail.dk

Overskrift

Sociale medier

Indmeldelse i Klubben

Indmeldelse:
Kontakt Helle Andersen

Priser:
Familie/Husstand: 450 kr. p.a.
Senior over 18 år: 300 kr. p.a.
Junior under 18 år: 200 kr. p.a.

Nye medlemmer kan overføre kontingent til konto: reg.nr 5292  konto nr.113785 (indsæt navn som ref.) og send oplysninger om navn, adresse, postnr. og by samt fødselsdato og -år til dyredoktor@waoomail.dk

Ved husstandsindmeldelse skal navne samt fødselsdato og -år oplyses på alle de medlemmer i husstanden, som ønskes indmeldt.

Skriv en tekst her

VELKOMMEN TIL VORES HJEMMESIDE

Generalforsamling i Holbæk Skiklub

Torsdag d. 25. november 2021 kl.19

Sted: Holbæk Sportsby  ”Skolestuen”

Efter generalforsamlingen (se nedenfor) er klubben - traditionen tro - vært ved lidt mad og drikke.

Det er derfor nødvendigt med tilmelding, hvis du/ I vil spise med

Tilmelding til Irma Jørgensen     SMS  21 63 83 18    eller zoar98@hotmail.com   senest den 18. november

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Planer for det kommende år.

5. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand for en toårig periode. (kun lige år)

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).

- på valg er Kirsten Eriksen og Irma Jørgensen

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

- på valg er Søren Larsen og Peter Jørgensen.

10. Valg af revisor.

- på valg er Niels Laasholdt

11. Valg af revisorsupleant.

- på valg er John Munk

12. Eventuelt.

 

Skigymnastik sæson 2021/2022

 

Sted: Gymnastiksalen

Seminarieparken 2

 4300 Holbæk

Tid:

 Onsdag kl. 18.30 – 19.30

Vi starter onsdag den 6. oktober og sidste dag inden jul er 15.december

  • men ingen gymnastik i uge 42

Efter jul igen onsdag den 5. januar  til og med onsdag 30. marts

  • men ingen gymnastik i uge 7

 

Betaling af kontingent

Vores regnskabsår følger nu kalenderåret 

Kontingent uændret 

450 kr for husstand

300 kr for enkeltpersoner

til reg. nr. 5292 kontonr.113785

Husk navn som referance